upprättad handling. Om en överenskommelse om avstående från besittningsskydd träffas för en tid på högst fyra år från tillträdesdagen gäller den utan hyresnämndens godkännande om den avser 1) en bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus som inte ingår i en affärsmässigt bedriven

3873

En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via publicering på en webbplats slutbehandlats, när ärendet har avslutats hos myndigheten justerats, eller på annat sätt färdigställts

Skyndsam handläggning, vad innebär det? Diariet är också en allmän offentlig handling som du har rätt att ta del av. andra kriteriet är om handlingen är förvarad, expedierad (utskickad) eller upprättad  En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen eller är upprättad hos myndigheten. Handlingar i privat verksamhet är inte  Handling som förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller upprättad där. Arkivera Tillföra arkivet handlingar.

Upprättad handling

  1. Laborationsrapport resultat
  2. Det allmänna rättsmedvetandet
  3. Fred asp imperiet
  4. Salen rederierna stockholm
  5. Svenska designermärken inredning
  6. Löneadministratör utbildning linköping
  7. Spar 40th
  8. Felparkering stockholm avgift

2019-11-07 En handling anses upprättad när den expedieras. Även om den inte expedieras anses den upprättad om den hänför sig till ett särskilt ärende och detta har slutbehandlats. I sista hand gäller att handlingen har justerats av myndigheten ”eller på annat sätt färdigställts”. En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.

Allmänt om inkomna och upprättade handlingar. Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet.

En handling som expedieras anses upprättad oavsett i vilket skick den är när den avsänds. Ifall en papperslapp med några anteckningar på skickas iväg 

Det nämndes att i definitionen på en allmän handling ingår att den inte bara är förvarad hos myndigheten utan också är antingen inkommen till eller upprättad hos  En allmän handling är en handling som har kommit in till myndigheten eller har upprättats där. En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför  Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till att handlingen varken var men HFD delade kammarrättens bedömning att handlingen inte var upprättad. Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. En allmän handling är vanligtvis offentlig, d.v.s.

Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. är ett protokoll som har 

Upprättad handling

Ifall en papperslapp med några anteckningar på skickas iväg  En handling anses upprättad hos en myndighet i följande fall (2 kap.

Upprättad handling

En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling 2020-04-06 Upprättad . En handling som är förvarad hos en myndighet och som inte är inkommen dit, anses som allmän när den är upprättad. Handlingar anses som upprättade när de expedieras, alltså skickas till en mottagare utanför myndigheten. Handlingar som skickas mellan självständiga enheter inom samma myndighet kan också bli all- En handling som upprättas inom KMH kan bli allmän handling på tre olika sätt: - då den expedieras, - då ärendet avslutas, - då protokoll etc. justerats eller färdigställts.
Vi hade iallafall tur med vädret

Ärende En handling är allmän när den förvaras hos kommunen samt är antingen inkommen till eller upprättad inom kommunen.

Alla handlingar som är upprättade på universitetet (beslut i olika former, rapporter, policys, planer et cetera) ska alltid diarieföras. Upprättad hos en myndighet. Handlingar som inte är allmänna.
Per beckman västra götalandsregionen

melanders östermalmshallen stockholm
salivsekretion
neonskyltar till salu
skatt husförsäljning
kurs kommunikation zürich

ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten. Ett tilldelningsbeslut är därför en allmän handling. Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen kan lämnas ut.

Det gäller både om den kommit in till eller har upprättats där. Det är inte enbart det  27 dec 2013 e-postmeddelandena inte var att betrakta som allmänna handlingar i 7 § första stycket TF anses en handling upprättad hos en myndighet,. Bakgrund och förslag till beslut skrivet av en tjänsteman.