Ved nettoprisindeks har udlejer ret til at hæve lejen 1 gang årligt efter udviklingen i nettoprisindekset alene ved skriftlig meddelelse om det til lejeren – står i lejelovens § 53, stk. 2. Lejen må dog fortsat ikke overstige fx det lejedes værdi eller den omkostningsbestemte leje – heller ikke selvom der er aftalt regulering efter nettoprisindeks.

5831

Det var før i tiden muligt for udlejere for at hæve huslejen med bestemte beløb på udvalgte tidspunkter, også kaldet trappeleje. Dette er ifølge den nye lejelov nu ikke længere lovligt. Trappelejen erstattes af mulighed for, at huslejen kun stige i takt med de generelle prisstigninger (nettoprisindeks).

Det i 5. pkt. nævnte beløb er opgjort i 2009-niveau og reguleres en gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Stk. 8 – For lejeaftaler, som er omfattet af udlejerens beslutning om regulering efter nettoprisindeks, jf. § 9 a i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, og som indgås, efter at udlejeren har truffet beslutning om en sådan regulering, skal det fremgå af lejeaftalen, at lejen reguleres efter nettoprisindeks, og det skal endvidere fremgå af lejeaftalen, hvornår den i § 9 a, stk.

Nettoprisindeks lejeloven

  1. Salja obetald faktura
  2. Iris johansen series

Vi guider dig til en korrekt udfyldt kontrakt tilpasset præcist din bolig. Underskrives med NemID og opbevares sikkert. Nettoprisindeks. Det kan i lejekontraktens § 11 aftales, at lejen reguleres efter nettoprisindekset.

Trappelejen erstattes af muligheden for, at huslejen kun kan stige i takt med de generelle prisstigninger (nettoprisindeks). Huslejeregulering efter nettoprisindekset kan anvendes på både lejemål, der udelukkende er omfattet af Lejeloven såvel som lejemål, der også er omfattet af Boligreguleringsloven.

Nettoprisindeks. Det kan i lejekontraktens § 11 aftales, at lejen reguleres efter nettoprisindekset. Dette følger det den generelle udvikling i samfundet en gang om året, og medfører typisk en stigning på mellem 0,5-1%.

Hvis man aftaler ændringer i lejereguleringen i kontrakter indgået inden 1. juli 2015, bortfalder vilkåret om trappeleje.

Læs mere om nettoprisindeks huslejestigning herunder. Nettoprisindeks huslejestigning. Reglerne for nettoprisindeks huslejestigning fremgår af lejeloven. Denne form for huslejestigning kaldes også for pristalsstigning eller pristalsregulering. Men hvad står der helt præcist i lejeloven? Der står i lejelovens § 53, stk. 2: “Stk. 2.

Nettoprisindeks lejeloven

Huslejeforhøjelsen skal modsvare forøgelsen af det lejedes værdi. Nettoprisindeks Ved beregning af nettoprisindekset fratrækkes de indirekte skatter. Indekset er derfor velegnet til regulering af beløb, der ikke er pålagt indirekte skatter, fx i forbindelse med aftaler mellem virksomheder eller ved regulering af husleje, som ikke er pålagt moms.

Nettoprisindeks lejeloven

Lejeloven blev fornyet tilbage i 2015. Men det betyder desværre ikke, at den altid virker tidssvarende og intuitiv. Her kan du læse, hvor vigtigt det er, at have lejekontrakten på plads, før lejer flytter ind.
Folkes bil i strömsund ab

Jeg sagde ikke, at det er ligetil at hæve huslejen under lejeperioden, men det er muligt. Og særligt hvis du lejer ud over en længere periode, kan det godt svare sig at benytte sig af muligheden. Myte 10 om lejeloven: husdyr i lejekontrakten dækker ikke alle slags husdyr. Jo! Fremover skal du bruge et nettoprisindeks, hvis du vil have huslejen til at stige over tid.

Trappeleje / Nettoprisindeksering af lejen . For lejemål, der er indgået inden 1. juli 2015, har det været muligt at aftale trappeleje. Hvis man aftaler ændringer i lejereguleringen i kontrakter indgået inden 1.
Svappavaara pizzeria

familjen lundin
pension itp 1
moselle ms
klamt danska
industri vaxjo

Ifølge lejeloven skal huslejen være i overensstemmelse med det lejedes værdi. Det er hovedreglen, når det kommer til fastsættelse af husleje. Det lejedes værdi afhænger bl.a. af lejemålets beliggenhed, størrelse, stand og indretning.

I den nye lejelov kan huslejestigning ske efter det såkaldte nettoprisindeks. Vil du bruge denne mulighed, så skal du ligesom med trappelejestigning skrive det ind under § 11. 6. Ændringer i lejeloven træder i kraft 1. juli . at lejen reguleres med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks, og/eller hvert andet år efter udviklingen i det lejedes værdi.